Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny


Zimná súťaž s Ermaan.sk o 300 EUR

1. Cena – 150 EUR na nákup na Ermaan.sk

2. Cena – 100 EUR na nákup na Ermaan.sk

 3. Cena – 50 EUR na nákup na Ermaan.sk

 

Je to úplne jednoduché, keďže súťaženie je o náhode a nie o nakupovaní,  prihláste sa o túto jedinečnú šancu vyhrať super ceny na tejto stránke jednoduchým vyplnením formulára.

Nemusíte nič nakupovať ani splniť žiadnu podmienku. Stačí urobiť jedno z nasledovných:

Jednoducho vyplňte formulár nižšie a STE ZARADENÍ DO SÚŤAŽE.

Je to tak jednoduché! 

Súťaž prebieha v období od 22. januára do 21. marca 2014 a zaradení budú všetci súťažiaci, ktorí sa zapojili s úplnými údajmi do 21. marca 2014

* Email
* Meno
* Priezvisko
  * = Povinné polia
 

Veľa šťastia v súťaži

Zimná súťaž s Ermaan.sk

Pravidlá súťaže

Organizátori:

Súťaž "Zimná súťaž s Ermaan.sk” organizuje:

Marián Rúčka - ERMAAN,Tranovského 4672/35, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 34846255, IČ DPH : SK1020475225, tel: +421 915 494 986
 

(ďalej len "organizátori").

 

Súťaž prebieha v období od od 22. januára do 21. marca 2014

 

Výhry:

1. cena: Nákupný poukaz na nákup obuvi na www.ermaan.sk v hodnote 150 EUR

2. cena: Nákupný poukaz na nákup obuvi na www.ermaan.sk v hodnote 100 EUR

3. cena: Nákupný poukaz na nákup obuvi na www.ermaan.sk v hodnote  50 EUR

 

 

Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto počas priebehu súťaže (od 22. januára do 21. marca 2014 ) vyplní registračný formulár na tejto stránke alebo odošle email podľa vyššie uvedených podmienok súťaže.

Súťaže sa môže zúčastniť jeden účastník so správne a úplne vyplnenými údajmi len jedenkrát. Viacnásobné zadanie toho istého e-mailu sa počíta ako jeden žreb ("hlasovanie“).

Akýkoľvek účastník, ktorý zaslal správne údaje emalom, vyplnil formulár v čase od 22. januára do 21. marca 2014  je oprávnený zúčastniť sa žrebovania a mať možnosť vyhrať cenu.

V prípade zistenia duplicitného zadania toho istého emailu, alebo nepravdivých údajov (v rozpore so skutočnosťou) si organizátori vyhradzujú právo na nepriznanie výhry či odmeny takémuto užívateľovi, vyradenia užívateľa zo súťaže a na úplne zrušenie všetkých duplicitných registrácií.

Žiadny zamestnanec organizátorov alebo príbuzní zamestnanca sa "Zimná súťaž s Ermaan.sk" súťaže nesmú zúčastňovať.

 

Výhercovia budú oznámení do dvoch dní od skončenia súťaže na internetovej stránke www.danea.sk a tiež v špeciálnej e-mailovej správe zaslanej všetkým účastníkom.

Výhry sú zasielané len v rámci územia SR na adresy výhercov uvedených vo vyplnených formulároch súťaže, a to do 1 mesiaca od dátumu vyhlásenia súťaže. V prípade, že sa výhra vráti odosielateľovi z dôvodu nevyzdvihnutia výhercom, bude po dobu 2 mesiacov pripravená k osobnému vyzdvihnutiu v sídle organizátora, ktorý cenu do súťaže poskytol. Pokiaľ výhra nebude ani v tejto lehote vyzdvihnutá, prepadá v prospech organizátora súťaže.

Výhry sú právne nevymáhateľné a nemôžu byť predmetom reklamácie.

V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je príjemca výhry alebo ceny pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátormi súťaže povinný zaplatiť daň. Príjemca výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 165,97 €, je povinný zaplatiť daň z výhry alebo ceny.

Tieto pravidlá sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a sú záväzné pre obidve strany. Návštevník serveru odoslaním svojich osobných údajov (odoslaním formuláru) prehlasuje, že s nimi bol preukázateľným spôsobom zoznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to v priebehu celého trvania súťaže.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy vo výhradnej právomoci organizátora.

Účasťou súťaže vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci súťaže organizátorom súťaže.

Účel spracovania osobných údajov je: vyhodnotenie súťaže a ďalší marketing organizátorov, t.j. ponúknutie produktov a služieb a zasielanie informácií o marketingových kampaniach cez SMS správy, e-mail, tak ako aj inými elektronickými cestami. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov bude organizátor prevádzať na území SR.

Účastník súťaže súhlasí s tým, že organizátori môžu osobné údaje účastníka súťaže zaznamenávať na nosičoch informácií/do informačného systému. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnutú osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracovania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátorov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Organizátori poučili účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka súťaže je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek dobrovoľne písomne na adrese organizátorov vyjadriť nesúhlas s ich poskytovaním a využívaním v poštovnom a elektronickom styku. Účastníkovi prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v aktuálnom znení.

 

Tieto pravidlá sú platné odo dňa 22.1.2014

Hore